MARKKINOINTISTRATEGIA ON DIGISTRATEGIA

70/30 Digitalin markkinointistrategia on modernin markkinoinnin strategia. Yhdistimme markkinoinnin viime aikaiset muutokset ja digitalisaation strategiaksi, jonka uskomme palvelevan paremmin kuin perinteiset markkinoinnin strategiat. Teimme siis tuotteen, jonka itse olisimme halunneet ostaa.

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Valokuvaamo R. Roos: Voimistelua Pihlajasaaren hiekkarannalla

MODERNI MARKKINOINTISTRATEGIA

Strategiassa keskitymme etenkin teknologisiin valmiuksiinne: miltä digiekosysteeminne näyttää nyt ja vastaako se yrityksenne strategiaa? Miten teknologianne vaikuttavat asiakaskokemukseenne ja millaista omaa dataa teillä on kohderyhmästänne?

NYKYTILANNE JA TAVOITTEET

Ristiinanalysoimme nykyiset valmiutenne ja tavoitteenne. Kuiluanalyysin kautta tiedämme, missä markkinoinnin pitää petrata.

SELKEÄ ROAD MAP

Lopputulemana tiedätte, millä teknologioilla, toimintamallilla, mittareilla ja sisällöillä lähdette tekemään modernia markkinointia.

OLETKO VALMIS ALOITTAMAAN KASVAMISEN OMAN DATAN AVULLA

ONKO MODERNI MARKKINOINTISTRATEGIA TEILLE SOPIVA TUOTE?

Uskomme, että asiakaskokemuksen ja oman datan tulisi olla strategian ytimessä. Meidän strategiamme ottaa huomioon molemmat ja sen, millaisilla teknologisilla ja inhouse-resursseilla toimitte.

OLETTE TUNNISTANEET OMAN DATAN POTENTIAALIN

Olette tunnistaneet, että aivan lähitulevaisuudessa, ellei jo nyt, täytyy markkinoinnin siirtyä toimimaan oman datan kerääjänä, jalostajana ja käyttäjänä. Tämä on tärkeä oivallus ja onnittelemme, jos olette tähän lopputulokseen päätyneet! Me autamme teitä eteenpäin tästä, oli teillä sitten jo paljon dataa tai ei yhtään.

HALUATTE VAHVISTAA INHOUSE-TIIMIÄNNE

Me uskomme, että teknologia tarvitsee rinnalleen tiimin, joka ottaa kaiken irti työkaluista. Siksi otamme tiiminne tiiviisti mukaan strategiatyöhön – koska he ovat se voittajaporukka, joka lopulta kääntää markkinointinne suunnan.

TARVITSETTE APUA OIKEIDEN TYÖKALUJEN VALINNASSA

Markkinointiteknologioita ja -työkaluja on tarjolla maailmalla yli 8 000 erilaista. Veikkaamme, että muutaman työkalun myyjä on soittanut teillekin? Me pidämme kovasti teknologioista ja niiden tarjoajista. Mutta emme usko, että kaikki teknologiat sopivat kaikille. Emmekä usko, että jokin tietty teknologia ratkaisisi kaikkea. Tämän takia autamme yrityksiä identifioimaan juuri heille oikeat teknologiat. Otamme tässä huomioon yrityksen tavoitteet, omat resurssit, digitaalisen maturiteetin ja yrityksen kohderyhmän tarpeet.

PYSY LOOPISSA