Markkinointi­strategia on digi­strategia

70/30 Digital

70/30 Digitalin markkinointistrategia on modernin markkinoinnin strategia. Teimme tuotteen, jonka itse olisimme halunneet ostaa.

Yhdistimme markkinoinnin viime aikaiset muutokset ja digitalisaation strategiaksi, jonka uskomme palvelevan paremmin kuin perinteiset markkinoinnin strategiat.

 

Strategiassa keskitymme etenkin teknologisiin valmiuksiinne: miltä digiekosysteeminne näyttää nyt ja vastaako se yrityksenne strategiaa? Miten teknologianne vaikuttavat asiakaskokemukseenne ja millaista omaa dataa teillä on kohderyhmästänne?

Ristiinanalysoimme nykyiset valmiutenne ja tavoitteenne. Kuiluanalyysin kautta tiedämme, missä markkinoinnin pitää petrata.

Lopputulemana tiedätte, millä teknologioilla, toimintamallilla, mittareilla ja sisällöillä lähdette tekemään modernia markkinointia.

Onko strategia teille sopiva tuote?

1

Olette tunnistaneet oman datan potentiaalin

Olette tunnistaneet, että aivan lähitulevaisuudessa, ellei jo nyt, täytyy markkinoinnin siirtyä toimimaan oman datan kerääjänä, jalostajana ja käyttäjänä. Tämä on tärkeä oivallus ja onnittelemme, jos olette tähän lopputulokseen päätyneet! Me autamme teitä eteenpäin tästä, oli teillä sitten jo paljon dataa tai ei yhtään.

2

Haluat markkinointi­strategian, joka ottaa digitalisaation huomioon

Markkinointi on muuttunut hurjasti ja niin on markkinointistrategiankin muututtava. Asiakaskokemuksen ja oman datan tulisi olla strategian ytimessä. Meidän strategiamme ottaa huomioon molemmat ja sen, millaisilla teknologisilla ja inhouse-reursseilla toimitte.

3

Teillä on inhouse-tiimi

Me uskomme, että teknologia tarvitsee rinnalleen tiimin, joka ottaa kaiken irti työkaluista. Siksi otamme tiiminne tiiviisti mukaan strategiatyöhön – koska he ovat se voittajaporukka, joka lopulta kääntää markkinointinne suunnan.

4

Tarvitsette apua oikeiden työkalujen valinnassa

Markkinointiteknologioita ja -työkaluja on tarjolla maailmalla yli 8 000 erilaista. Veikkaamme, että muutaman työkalun myyjä on soittanut teillekin? Me pidämme kovasti teknologioista ja niiden tarjoajista. Mutta emme usko, että kaikki teknologiat sopivat kaikille. Emmekä usko, että jokin tietty teknologia ratkaisisi kaikkea. Tämän takia autamme yrityksiä identifioimaan juuri heille oikeat teknologiat. Otamme tässä huomioon yrityksen tavoitteet, omat resurssit, digitaalisen maturiteetin ja yrityksen kohderyhmän tarpeet.

Prosessi

Nykytilanteenne

Ensimmäisenä käymme läpi nykytilanteenne: millaisilla prosesseilla, työkaluilla ja mittareilla teette töitä. Millaista dataa keräätte ja käytätte. Juttelemme kanssanne siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Tavoitteenne

Seuraavaksi katsomme yrityksenne strategiaa: Millaisia tavoitteita teillä on? Millaista roolia markkinoinnin pitäisi pelata? Kuiluananalyysin kautta identifioimme, mitkä ovat must win -taisteluitanne markkinoinnissa.

Strategia

Must win -taistelut käännetään moderniksi markkinointistrategiaksi, jossa käydään läpi millä sisällöillä, missä kanavissa, millä teknologioilla, millä mittareilla ja millaisella toimintatavalla pääsette tavoitteisiinne.

Road map

Meille on supertärkeätä, että strategia kääntyy oikeasti muutokseksi tekemisessänne. Siksi toimitamme aina näkemyksen, miten muutos laitetaan oikeasti täytäntöön. Road map näyttää, milloin ja miten strategian toimet tulevat todeksi.

Haluaisitko kuulla lisää?