Onko OMA asiakasdata, tech ja prosessit kunnossa?

Julkaistu 16.10.2023

Oman asiakasdatan rooli liiketoiminnan menestyksekkäässä harjoittamisessa kasvaa jatkuvasti. Se on avuksi esimerkiksi johtamisessa, prosessien optimoinnissa sekä liiketoiminnan ennustamisessa ja alentaa kustannuksia niin ostetun datan käyttämisen kuin myös maksetun mainonnan saralla. Oma asiakasdata antaa myös tukevan aseman tulevaisuuteen: regulaation kiristyessä ulkopuolisen datan käyttö vaikeutuu jatkuvasti ja tämä aiheuttaa vaikeuksia yrityksille, jotka ovat rakentaneet markkinointinsa yksinomaan kolmannen osapuolen datan varaan.

 

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Wasastjerna, Nils Jakob: Eteläsatama, Makasiinilaituri I a, ahtaustöitä

KOKOA TARPEESEESI SOPIVA TYÖKALUPAKKI

Oman asiakasdatan eli ensimmäisen osapuolen datan keräämisessä yksi keskeisimmistä asioista on oikeanlaisen työkalupakin kokoaminen. Usein tässä kohtaa puhutaan markkinoinnin automaatio-järjestelmästä, CRM:stä ja/tai CDP:stä eli customer data platformista. 

 

Järjestelmiä, työkaluja ja muita teknisiä ratkaisuja ei tulisi hankkia niin sanotusti “teknologia edellä” vaan enemminkin tulisi tarkastella, miten teknologiahankinta sopii oman liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Kallein ja kiiltävin ei välttämättä ole aina paras. Toisaalta, jos oman asiakasdatan kerääminen on tunnistettu keskeiseksi liiketoiminnan kasvua tukevaksi tekijäksi, kuten se lähes kaikilla tulisi olla, ja budjetissa on liikkumavaraa, voi olla loogista investoida suoraan järjestelmään, jossa ylöspäin skaalaaminen on mahdollista.

Mieti myös, mikä on todellinen syy teknologian hankkimiseen tai vaihtamiseen. Uusien teknologioiden käyttöönotto sekä niiden käytön opetteleminen vie todella paljon aikaa sekä resursseja. Tutkimusten mukaan uuden teknologian kanssa hujahtaa helposti jopa 8 kuukautta ennen kuin siitä saadaan ROI:ta irti. 

 

Jos haluaa hyödyn irti teknologiahankinnastaan nopeammin, tulee prosesseja ja resursseja tarkastella uusiksi. Kokemuksemme mukaan nykyinen prosessinne ei tue uudelle teknologialle asetettuja tavoitteita, ja prosessi vaatii päivitystä.

 

Investointia suunnitellessa harkitse ulkopuolisen kumppanin mukaan ottamista, jotta tavoitteita ja tarpeita päästään tarkastelemaan mahdollisimman objektiivisesti. Ota tästä ylös tärkeiden tekijöiden lista, jotka tulisi ottaa huomioon:

KOHTI TEKNOLOGIAinvestoinTIA:

  • Ylätason liiketoiminnan tavoitteet. Miten investointi kytkeytyy liiketoiminnan tavoitteisiin?
  • Integraatiot. Mihin jo käytössä oleviin järjestelmiin hankittavassa työkalussa tai hankittavissa työkaluissa on valmiit rajapinnat ja mitä mahdollinen rajapintojen custom-rakentaminen tarkoittaa kertainvestointina sekä jatkuvina ylläpitokustannuksina?
  • Skaalautuminen. Jos esimerkiksi halutaan aloittaa verkkosivujen personointi kahden vuoden kuluttua, löytyykö järjestelmästä tätä ominaisuutta?
  • Toimittajan resurssit. Valitsemalla isompi toimittaja saadaan toimitusvarmuutta sekä uusimpia ominaisuuksia, jolle vastapainona on kalliimpi hinta ja todennäköisesti pienemmät vaikutusmahdollisuudet kehitettäviin ominaisuuksiin.
  • Asiakaspalvelu ja yhteisö. Millaiset ovat järjestelmäntoimittajan asiakaspalveluresurssit ja onko järjestelmän ympärillä käyttäjäyhteisö, joka tarjoaa myös tukea tarvittaessa?

Uusien työkalujen käyttöön tulisi luoda prosessi, jonka tarkoitus on tehdä tekemisestä tehokasta sekä läpinäkyvää ja varmistaa, että oman datan keräämiseen tehdyt investoinnit tuottavat.

 

Prosessit voivat olla monenlaisia. Toimivaksi havaittu tapa pyörittää oman asiakasdatan keräämisen, jalostamisen ja hyödyntämisen prosessia on ketterä jatkuvan tekemisen malli (agile). Sen suosituimpia muotoja on työskennellä sprinteissä, eli muutamien viikkojen jaksoissa. Sprintin alussa päätetään, mitä yhdessä kootulta tehtävälistalta toteutetaan. Sprintti voi olla kestoltaan esimerkiksi kaksi viikkoa, jonka jälkeen käydään yhdessä läpi mitä on tehty, siirtyykö tehtäviä seuraavaan sprinttiin ja tarvitseeko tekemisen suuntaa kenties korjata. Tämän kaltaisen lähestymistavan avulla luodaan joustava, muutoksiin sopeutuva sekä läpinäkyvä työskentelymalli. Tiimit, jotka käyttävät ketterää mallia työssään ovat myös keskimääräistä tyytyväisempiä työhönsä!

 

Mikä sitten on hyvää asiakasdataa? Liiketoiminnalle hyödyllistä dataa on tarkka ja mahdollisuuksien mukaan myös kustannustehokas data, johon luottaen voidaan tehdä päätöksiä sekä nykyhetkessä, että myös käyttää sitä ennustajan pallona tähyiltäessä tulevaisuuteen. Oma asiakasdata täyttää nämä vaatimukset. Oman asiakasdatan hankinta ei käy yhtä ketterästi, kuin ostetun datan, mutta sen hyödyt ovat pidemmällä aikajänteellä moninkertaiset. Suurta roolia näyttelee myös kerätty markkinointilupa, joka omista kanavista kerättynä on arvokkaampi ja sen avulla kohdistettava viestintä todennäköisesti toivotumpaa.

JERE TAUSSI

Senior DIGITAL strategist

Jere Taussi

Jere on digitaalisen markkinoinnin generalisti. Yli kymmenen vuotta aiheen parissa on johtanut siihen, että Jere tietää, mikä toimii ja mikä ei. Strategia, jonka sydämenä sykkii ensimmäisen osapuolen data, on Jeren sydäntä lähellä, samoin kuin agiilit metodit.

OLETKO VALMIS ALOITTAMAAN KASVAMISEN OMAN DATAN AVULLA

PYSY LOOPISSA