NÄIN OMA DATA LUO MARKKINOINTINNE TULEVAISUUDEN

Yrityksen oma asiakasdata on jatkossa markkinoinnin kivijalka. Oikein kerätty, laadukas data luo markkinoinnillenne mahdollisuuksia, kun taas epämääräisesti koottu data kaventaa toimintamahdollisuuksia. 


Katso alta oman datan keräämisen perusaskeleet. Niitä on vain kolme! Lisäksi jokaisessa askelessa on mukana konkreettinen vinkki, jonka voitte tehdä vaikka tänään.

1

oma asiakasdata on markkinoinnin kivijalka

Muutokset evästeissä ja kasvava regulaatio tarkoittavat, että datan käyttö tiukentuu. Asiakasdata, joka on kerätty oikeaoppisesti on kuitenkin yrityksenne omaa ja käytettävissänne myös jatkossa. Hyvällä datasuunnitelmalla jalostatte asiakasdatan paitsi markkinointinne pohjaksi, myös liiketoimintanne kehitykseen.

Mitä tehdä konkreettisesti?

  • Varmista, että teillä on henkilö, joka vastaa, että dataa kerätään oikein. GDPR-sakkoja on jaettu kiihtyen viime aikoina, joten datan laatuun on syytä kiinnittää huomiota.

2

Asiakasdata syntyy sisällöistä

Paras tapa kerätä dataa on sisältöjen kautta:  Kuluttaako kävijä enemmän  ohjesisältöjänne kuin selailee inspiraatio-artikkeleitanne? Mitkä tuotekategoriat häntä tuntuvat kiinnostavan? Mihin segmenttiin tai ostajapersoonaan kävijä vaikuttaa kuuluvan käyttäytymisensä perusteella?


Yritysten tuottamien sisältöjen määrä on viimeiset vuodet kasvanut eksponentiaalisesti, mutta uskallamme väittää, että vielä sisältöjä ei suunnitella tarpeeksi hyvin palvelemaan oman datan keruuta.

Mitä tehdä konkreettisesti?

  • Tehkää sisältösuunnitelma, joka perustuu datastrategiaanne

 

  • Muokatkaa crm:ään, cdp:hen tai uutiskirjetyökaluunne kustomoidut kentät, joihin data kerätään

3

kävijän tunnistaminen avaa datan maailman

Oman datan keruu vaatii kaksi asiaa: ensinnäkin paikan, jonne keräätte dataa. Se voi olla CRM tai CDP, mutta alkuun pääsee myös vaikkapa ihan uutiskirjetyökalulla, joka on muokattu tarpeisiinne. Lisäksi asiakas täytyy tunnistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keräätte asiakkaan email-osoitteen jossakin kohtaa asiakaspolkua. Ihmiset ovat kuitenkin tänä päivänä tarkkoja siitä, kenelle email-osoitteensa luovuttavat. Siitä on annettava vastineeksi jotakin oikeasti hyödyllistä. Mitä se voisi teidän kohdallanne olla?

Mitä tehdä konkreettisesti?

  • Konseptoikaa uutiskirjeenne eri kohderyhmille ja miettikää arvolupaus

Haluatko helpon ja kevyen startin datan keräämiseen?