MARKKINOINTI­TIIMI UUDELLE TASOLLE

Markkinointitiimi on yrityksenne kasvun tärkeä ase. Mutta markkinointitiimi ei pääse rakentamaan kasvua, mikäli se toimii vanhakantaisin toimintatavoin. Lue alta, miten kehittää markkinointi seuraavalle tasolle.

1

Prosessi kuntoon

Jopa 67% markkinointitiimeistä toimii ilman sen kummempaa systemaattista prosessia. Ilman prosessia markkinointitiimi voi ajautua muun organisaation heiteltäväksi: erilaisia toiveita esitetään sähköpostitse, kalenterit täyttyvät osin turhista palavereista ja markkinoinnin asiantuntijat uupuvat. Yli puolet markkinoijista sanookin, että markkinoinnin kehitystä estävät muualta organisaatiosta tulevat irralliset toiveet, joihin on reagoitava.*

 

 

Jotta markkinointi voi kehittyä kasvun moottoriksi, on markkinoinnin pystyttävä omistamaan oma agendansa. Systemaattisen, mitattavan ja iteroitavan prosessin rakentaminen on ensimmäinen askel  markkinointitiimin kehitykselle. Kunnollinen operatiivinen prosessi fokusoi markkinointitiimin tekemistä kohti tavoitteita ja ohjaa pois irrelevantista tekemisestä. 

 

Huomaa, että tässä kohtaa emme tarkoita prosessilla esimerkiksi markkinoinnin vuosikelloa. Itseasiassa nykymaailmassa vuosikellolla päädytään usein suunnittelemaan tekemistä liian pitkäksi aikaa liian yksityiskohtaisesti. 

Mitä tehdä konkreettisesti?

  • Mieti, pystyykö markkinointi teillä asettamaan ja omistamaan oman agendansa eli ohjaamaan oikeasti omaa työtään

  • Jos ei pysty, tunnista, mitkä voimat ohjaavat markkinoinnin agendaa

  • Tunnista, mitä markkinoinnin tulisi pystyä tekemään, jotta markkinointitiimi pystyy rakentamaan osaltaan kasvua

2

Löytäkää oma agiili mallinne

Moni kehittynyt ja tulosta tekevä markkinointitiimi toimii erilaisin agiilein toimintatavoin. Näitä ovat esimerkiksi sprintit, scrum, kanban ja scrumban. Yksi malli ei sovi kaikille, vaan malli tulisi rakentaa yrityksen tavoitteista ja markkinointitiimistä käsin. Yhtenäistä agiileille prosesseille on kuitenkin fokusoituminen olelliseen, asiakkaan ottaminen keskiöön ja hukan vähentäminen. Kun agiili toimintamalli pyörii hyvin, pystyvät markkinoinnin asiantuntijat keskittymään rajattuun määrään tekemistä kerralla ja näin viemään kehitystä eteenpäin tehokkaasti.

Mitä tehdä konkreettisesti?


  • Miettikää, mihin haluatte markkinointinne kehittyvän 3 vuoden sisällä ja purkakaa siitä, missä teidän tulisi olla kahden vuoden ja vuoden päästä

  • Laatikaa sen jälkeen pitkä lista (backlog) asioista tai projekteista, joita tulisi tehdä, jotta pääsette tavoitteisiinne

3

Tekeminen näkyväksi - todella näkyväksi

Kun agiili malli alkaa pyörimään ja pääsette keskittymään moderniin markkinointiin, on huipputärkeätä tehdä tekeminen näkyväksi. Uudenlaisen markkinointitiimin on otettava vastuu siitä, että muu organisaatio ymmärtää, mitä markkinointi tekee ja miksi.

 

Agiilissa mallissa tulisi jo rakentaa prosessi, jossa tärkeimmät sidosryhmät ovat jollakin tavalla jatkuvassa dialogissa markkinointitiimin kanssa. Tuloksista on erittäin tärkeää kommunikoida kuitenkin myös koko yritykselle. Sopivia kanavia ovat esimerkiksi intranet, Yammer, erilaiset Teams- tai Slack-kanavat sekä yrityksen kuukausi- tai viikkopalaverit. 

Mitä tehdä konkreettisesti?

  • Hyvässä agiilissa toimintamallissa tuotetaan jonkinlaista raportointia. Tästä materiaalista on hyvä jalostaa viestintää em. kanaviin

  • Muista, että markkinointitiimin työn näkyväksi tekeminen on olennaista muutoksen onnistumisen kannalta – ei turhaa omakehua (tämä on yllättävän monessa yrityksessä pelkona)

Haluatko KUULLA, MITEN 70/30 DIGITAL VOI AUTTAA MARKKINOINTITIIMIN KEHITYKSESSÄ?