MARKKINOINNIN AUTOMAATIO - MITÄ SE ON?

Parhaimmillaan markkinoinnin automaatio parantaa asiakaskokemusta, kasvattaa myyntiä ja tehostaa toimintaa. Mutta miten se käytännössä toimii ja milloin markkinoinnin automaatio kannattaa ottaa käyttöön? Entä miten valita markkinoilla olevista vaihtoehdoista omiin tarpeisiin sopiva ratkaisu ja mitä markkinoinnin automaatio maksaa?

Yksinkertaistetusti markkinoinnin automaatio on teknologinen ratkaisu, jolla voidaan automatisoida monia markkinoinnin tehtäviä. Jotta siitä saadaan todellista hyötyä, pitäisi markkinoinnin automaatio kuitenkin nähdä laajemmin kuin pelkkänä teknologisena ratkaisuna. Paljon keskeisempää on se, miten markkinoinnin automaatiota hyödynnetään. Kun taustalla on huolella mietitty strategia ja järkevät prosessit, saadaan markkinoinnin automaatiosta paras hyöty irti.

”Markkinoinnin automaatio pitäisi nähdä laajemmin kuin pelkkänä teknologisena ratkaisuna. Paljon keskeisempää on se, miten markkinoinnin automaatiota hyödynnetään.”

Automatiolla kustannussäästöjä ja tehoa markkinoinnin tekemiseen

Parhaimmillaan markkinoinnin automaatio voi tehostaa ja sujuvoittaa arkea sekä tuoda kustannussäästöjä, kun rutiininomaisia markkinoinnin tehtäviä automatisoidaan. Ihmisten aika ja työpanos voidaan kohdistaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.Esimerkiksi myynnin näkökulmasta voidaan resurssit keskittää kaikkein potentiaalisimpiin liideihin, jolloin kauppa kotiutetaan varmimmin. 

 

Markkinoinnin automaatiota voidaan käyttää ulkoisen viestinnän työkaluna, mutta se voi tehostaa myös sisäistä työtä, kun esimerkiksi asiakasdatan ylläpito helpottuu ja asiakkaasta saadaan automaation kautta enemmän tietoa.

Personoitua ja kohdennettua sisältöä – oikea viesti, oikeassa hetkessä

Tyypillinen tapa hyödyntää markkinoinnin automaatiota on automatisoitu sähköpostimarkkinointi ja personoidun sisällön jakelu. Markkinoinnin automaation avulla asiakkaita voidaan profiloida eli segmentoida, jolloin asiakkaalle on mahdollista kohdistaa häntä paremmin puhuttelevaa sisältöä, oikeassa hetkessä.

 

Jos asiakas on toistuvasti tutkinut verkkosivuilla tiettyjä sisältöjä tai tuotteita, tiedämme hänen melko varmasti olevan hyvin kiinnostunut niistä. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi personoidulla muistutusviestillä kesken jääneestä ostoskorista verkkokaupassa, kohdennetulla tarjouskampanjalla, tai esimerkiksi B2B-myynnissä myyjä saa asiakkaasta arvokasta taustatietoa jo ennen ensimmäistä kontaktia. Näin myyjä osaa nostaa esille asioita, joista potentiaalinen asiakas todennäköisesti on kiinnostunut. 

 

Erityisesti ostopolun alkupäässä on järkevää automatisoida viestintää, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota hyvin henkilökohtainen kokemus, mutta ihmisten työpanos kohdennetaan niihin hetkiin, kun sitä eniten tarvitaan.

Milloin markkinoinnin automaatio kannattaa ottaa käyttöön?

Markkinoinnin automaatiosta hyötyvät monenlaiset yritykset aina kuluttajaliiketoiminnasta B2B-kauppaan. On kuitenkin tärkeää kirkastaa mitä markkinoinnin automaatiolla halutaan tavoitella ja miten sitä aiotaan hyödyntää. Mikään työkalu itsessään ei ole tie onneen ja taustalle vaaditaan oikeanlaista ajattelua, systemaattista tekemistä ja jatkuvaa sisältöjen suunnittelua sekä tuotantoa.

 

Markkinoinnin automaation tehokas hyödyntäminen edellyttää myös, että sen käyttämä data on kunnossa. Parhaimmillaan asiakasviestintä voidaan personoida todella henkilökohtaiselle tasolle. Jos taustalla oleva data on virheellistä, ei homma toimi.

Miten valita sopiva markkinoinnin automaatioTYÖKALU omiin tarpeisiin?

Markkinoinnin automaatio voi olla erinomainen ratkaisu monelle yritykselle myynnin vauhdittamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Kannattaa kuitenkin panostaa siihen, että etsii sopivimman työkalun juuri omiin tarpeisiin ja suunnittelee prosessit sen käyttöön huolella heti alkuvaiheessa.

 

Markkinoilla on saatavilla lukuisia erilaisia markkinoinnin automaatioratkaisuja, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin. On tärkeää ymmärtää oman kohderyhmän tarpeet, sekä millainen myynnin ja markkinoinnin prosessi niitä ajatellen toimii parhaiten. Tarvitaanko järeä järjestelmä, joka kattaa kaiken myynnistä asiakaspalveluun vai onko tarve pelkästään automatisoidulle sähköpostimarkkinoinnille? On hyvä miettiä omaa toimintaa myös laajemmin, jotta markkinoinnin automaatio muotoutuu toimivaksi osaksi muita arjen prosesseja. Onko käytössä esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä ja onko se mahdollista integroida markkinoinnin automaatiojärjestelmiin?

5 VINKKIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIO-TYÖKALUN VALINTAAN

  • Kirkasta, mitä markkinoinnin automaatiolla tavoitellaan ja mihin sitä halutaan hyödyntää

  • Panosta alkuvaiheen suunnitteluun: valitse järjestelmä, joka palvelee aidosti tarpeitanne

  • Mieti, millaista osaamista tiimistänne löytyy ja mihin tarvitsette ulkopuolista tukea

  • Pyydä tarvittaessa apua asiantuntevalta kumppanilta jo suunnitteluvaiheessa järjestelmävalintaan ja arjen prosessien suunnitteluun sekä tarvittaessa toteutukseen

  • Markkinoinnin automaatiosta saadaan paras hyöty, kun taustalla on oikeanlaista ajattelua ja data sekä arjen tekemisen prosessit ovat kunnossa
 

Mitä markkinoinnin automaatio maksaa?

Markkinoinnin automaation hinta muodostuu järjestelmästä riippumatta tyypillisesti muutamista kuluista. Aloitusvaiheeseen liittyy yleensä aloituskustannus, kun tekninen ympäristö otetaan käyttöön. Tämän lisäksi järjestelmästä ja sen käytöstä syntyy jonkinlaisia säännöllisiä kuluja. Tämä käsittää vähintään järjestelmän lisenssimaksun, mutta usein myös jatkuvaa yhteistyötä kumppanin kanssa. Siihen voi sisältyä esimerkiksi visuaalisten pohjien ja automaatioratkaisujen suunnittelua sekä toteutusta. Joskus markkinoinnin automaatiotyötä hoitaa kumppani hyvinkin kokonaisvaltaisesti, joskus oma tiimi voi tehdä ison osan arjen työstä itse. 

 

Myös integraatioista muodostuu kustannuksia ja ne vaihtelevat tapauskohtaisesti. On siis mahdotonta sanoa yleispätevästi, mitä markkinoinnin automaatio maksaa. Kannattaakin panostaa alkuvaiheen suunnitteluun ja hakea nimenomaan omia tarpeita palveleva ratkaisu. Joskus voi olla hyödyllistä ottaa jo alkuvaiheen suunnitteluun mukaan kumppani, jolla on asiantuntemusta sekä kokemusta erilaisista ratkaisuista ja automaation mahdollisuuksista. Huolellinen pohjatyö tuottaa pitkässä juoksussa varmimmin toivottuja tuloksia, eikä markkinoinnin automaatio ole vain kulu.

Mietitkö miten markkinoinnin ja myynnin automatisoiminen voisi vauhdittaa juuri teidän bisnestänne? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!